39 tuntia työtä yhteen asiantuntijasisältöön – Mitä sisällöntuotanto maksaa aikana ja rahana?

39 tuntia työtä yhteen B2B-asiantuntijasisältöön - Mitä sisällöntuotanto maksaa

Olemme laskeneet tähän blogiin auki perinteisen sisällöntuotannon suorat kustannukset (= ajankäyttö). Kyseessä on esimerkki, jossa tuotetaan asiantuntijaorganisaation käyttöön yksi artikkeli ja se julkaistaan verkkosivuilla. Esimerkissä ei ole huomioitu kustannuksia, jotka syntyvät järjestelmistä, julkaisujärjestelmän visuaalisten elementtien tai kuvien merkittävistä muokkauksista, sisällön jakelusta tai mainonnasta.

Laskelmamme loppupäätelmä on, että yhteistyössä asiantuntijan ja kumppanin (sisällöntuottaja) kanssa tuotettu sisältö syntyy yhteensä 39 työtunnin panoksella ja maksaa 100 euron tuntihinnalla laskettuna 3900 euroa.

Jos organisaatiossa tuotetaan vuositasolla esim. 40 asiantuntijasisältöä, kuluu niiden tuotantoon aikaa 1560 tuntia, joiden kustannukset ovat maltillisesti arvioituna 156 000 euroa vuodessa. Tästä kumppanin, eli ostetun työn osuus on tässä esimerkissä noin 38 %.

Tässä sisällöntuotannon esimerkkilaskelmassa työn vaiheet on huurusteltu auki kuvitteellisena prosessina. Löydätkö yhtymäkohtia omaan sisällöntuotantoosi? Mistä kohdasta voisit nipistää aikaa muuhun? Tutki työn laskelmaa ja laske esimerkin avulla oman sisältötyösi kustannus.

Esimerkki asiantuntijasisällön tuotantoprosessista, työvaiheista ja ajankäytöstä

Tehtävänä on oman organisaation asiantuntijan haastatteluun perustuva artikkeli, joka julkaistaan yrityksesi verkkosivuilla. Tässä asiantuntijasisällön tuotantoprosessin ajankäytön esimerkkilaskelmassa oma työ tarkoittaa markkinoinnin /markkinoijan ajankäyttöä, organisaation työ tarvittavien asiantuntijoiden (haastateltavat, taustatiedot) ajankäyttöä ja kumppanin työ sisällöntuottajan, eli kirjoittajan työaikaa.

Tarpeiden kartoitus

 • Palaverit, joista aiheita (vaihtuva kokoonpano)
 • Ideoiden validointia (työtä omalla työpisteellä ja mahdollisia kahvipöytäkeskusteluja)
 • Kollegan kanssa keskustelua
 • Ajankäyttö yhteensä: markkinoinnin oma työ 2,5 h, organisaation työ 2,5 h

Briiffaus, muistiot ja valmistelut

 • Kumppanipalaveri (kesto 1,5 h)
 • Ennakko- ja jälkiviestintä (kutsut, meilit, muistiot, muistutukset, kysymykset)
 • Selvittelyt ja asiantuntijarekrytointi (kukahan meillä tästä tietää, koskahan voisi saada apua?)
 • Lopulliset aihevalinnat (Teams/sähköpostiviestintää tai uusi pikapalaveri)
 • Kirjallisen briiffin laadinta (lomakkeen täyttö, meili tai dokumentti, viilaukset ja lähetykset)
 • Kumppani (sisällöntuottaja) tutustuu briiffiin (laskettu yhden henkilön työpanoksen mukaan)
 • Haastateltavien suostuttelut ja aikataulutukset (sisäinen viestintä kaikkine vaiheineen ja kalenterisäätöineen)
 • Ajankäyttö yhteensä: oma työ 6 h, organisaation työ 2 h, kumppanin työ 4 h

Haastattelut, kirjoitus, kommentit, muutokset

 • Ylimääräinen aikataulusäätö ja pari yllätystä (kaikkien kalenterit uusiksi ja vähän muutakin neuvottelua sisäisesti)
 • Haastettelujärjestelyt ja keskustelut (kumppani haastattelee, mutta asiantuntija tarkistaa myös sinulta muutamia yksityiskohtia)
 • Muistiinpanojen puhtaaksikirjoitus ja jäsennys (kumppani tekee, oletuksena yhden henkilön työ ilman taustatukea)
 • Kirjoitustyö (jonka luullaan usein olevan se lähes ainoa työvaihe 😉, kootaan asiantuntijalta saatu tieto, ja ehkä tehdään taustatyötä vielä dokumenttien avulla)
 • Haastateltavan kommentit (asiantuntija kokee, että kirjoittaja on oikonut liikaa hänelle tuttua vaikeaa teknistä aihetta ja muutostoiveita on paljon…)
 • Muutokset ja niiden toimittaminen tekstiin (muutaman kierroksen aikana päästään kompromissiin siitä, mikä on kohderyhmän kannalta paras tapa viestiä + kirjoitusasusta keskustellaan kiivaasti, vaikka kirjoittaja on kielen ammattilainen)
 • Ajankäyttö yhteensä: oma työ 3 h, organisaation työ 3,5 h, kumppanin työ 8,5 h

Julkaisun valmistelu, kuvien etsiminen, asettelut, metatiedot, erilaiset tekniset säädöt

 • Hyväksytys taitettuna julkaisujärjestelmään (lisää korjauksia, koska tekstinkäsittelyssä sisältö näyttäytyi erilaisena)
 • Muutaman kappaleen uusiksi kirjoitus ja hyväksytykset (nyt löytyykin lopullinen tapa esittää haluttu informaatio)
 • Julkaisu (ehkä joku pieni tekninen katkos, päivitystarve tai muu ongelma toisi tähän kohtaan lisää jännitystä, mutta nyt julkaisu sujuu suunnitelmien mukaan)
 • Parin kirjoitusvirheen korjaus ja julkaisun päivitys (huomataan sattumalta muutama päivä julkaisun jälkeen)
 • Ajankäyttö yhteensä: oma työ 3,5 h, organisaation työ 1,5 h, kumppanin työ 2 h

 

Kun tällainen sisältö on julkaistu verkkoon se jää usein elämään omaa elämäänsä. Emme ole tässä esimerkissä huomioineet sitä, kuinka tämä artikkeli linkittyy sivuston muuhun sisältöön tai miten sitä lähdetään hyödyntämään markkinoinnissa ja myynnissä.

Työtä on tehty yli henkilötyöviikon edestä ja nyt artikkelin tulisi toteuttaa sitä tavoitetta, jonka ohjaamana se on toteutettu. Onko esim. toiveena, että se palvelisi myyntiä? Miten varmistat, että sisällöt menevät käyttöön myös myynnin putkelle? Ehkä prosessissa voisi olla kehittämisen varaa…

Kaipaatko apua oman työn kustannusten hahmottamiseen ja optimointiin? Ehkä tavoitteenasi on pureutua organisaation keskeisten prosessien tehokkuuteen ja tehdä sisältötyötä fiksummin - lue tästä juttumme 20 päivää lisää aikaa ajatteluun, ja poimi vinkit siihen, mistä voisit lähteä liikkeelle.

Jos kaipaat apua työn tehostamiseen, ota meihin yhteyttä. Meillä on valmiita työkaluja ja malleja systemaattiseen sisällöntuotantoon, josta syntyy mahdollisimman vähän hukkaa.